Category Archives: medier

Kristen avmakt i mediene?

I et lengre intervju i papirutgaven til Korsets Seier (kortversjon på nett her), kritiserer Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten, de kristnes manglende samfunnsinnflytelse. Han omtaler det som «avmakt» og uttaler følgende:

«Da jeg var ung, var bispemøtet og de forskjellige misjonslederne i landet med på å legge viktige premisser for samfunnet. I dag er denne autoriteten helt fraværende. (…) så lenge de ikke klarer å snakke tydelig om egen tro og teologi, blir det for meg lite tillitsvekkende.»

Sanghelle sier til KS at dagens kirkeledere framstår som uinteressante, siden de har ufarliggjort og utydeliggjort eget budskap, og fortsetter:

«Dette er et paradoks i en tid da religionen som samfunnskraft er kommet i sentrum for debatten»

Jeg tror dessverre Harald Stanghelle treffer litt bedre enn vi skulle ønske. Det er ikke slik at mediene fiendtlig innstilt til oss. Min opplevelse er at de i svært liten grad ønsker å «ta oss» kristne. De er opptatt av å få en god sak, men synes den kristne stemmen er uinteressant, utydelig og irrelevant – og ofte med rette. Og siden det er kjedelig å høre på noen som mumler, velger de heller å slippe andre stemmer til orde. Om vi kan positivt og modig være tydelige på det vi står for, vil vi bli interessante samfunnsdebattanter.

Det er også veldig interessant at Stanghelle observerer at religionen som samfunnskraft er kommet i sentrum for debatten, slik også Erik Solheim har uttalt og vi i Familie & Medier skrev mediekommentar om: «Gud er død, sa Nietzsche – Solheim er uenig».

Dette er viktig for oss i Familie & Medier, å være en tydelig, kompetent og konstruktiv stemme i det offentlige rom for den kristne tro og de kristne verdiene. Og med 30 kristne organisasjoner og 13 500 medlemmer (vi drømmer om å bli 100 000, og håper du blir med på den reisen! Bli medlem her.) i ryggen, skulle det borge for en felles positiv stemme for Guds rike i mediene.

Ungdommer fortjener bedre enn en pysete voksengenerasjon

Jeg må innrømme at en del av meg er ganske lei av å diskutere sexrelaterte tema i offentligheten. Ikke fordi jeg har gjort det så fryktelig ofte, men i mitt første år i Familie & Medier har de få radio- og tv-debattene jeg har deltatt i, utelukkende handlet om sex. Enten er det sexveiledningen på NRK jeg har reagert på, eller så er det pornoseminarene våre som har vekket riksmedienes interesse.

Jeg skjønner det jo. For kombinasjonen sex og kristendom er uslåelig.

Samtidig er det en del av meg som ikke er lei av å sette fokus på sex. Både den form for sexutøvelse som ødelegger og skaper dype sår i mennesker og den form for sex som omfavner trofastheten, omsorgen, kjærligheten, selvoppofrelsen og den kriblende gleden.

Hvilken kategori tilhører da NRKs «Trekant» – som forøvrig får pepper av Per Ståle Lønning i VG i dag eller «Kungarna av Tylösand» – som visstnok er det verste som er blitt sendt på TV?

I Familie & Medier har vi omtalt «Trekant» tidligere, i kommentarene «Duger NRK som sexveileder?» og «Grensesprengende grensesetting», og i intervju med KPK.

Jeg registrerer at Petter Nome blir intervjuet av VG og sier at han ikke vil komme med pekefingeren og moralisere. Med andre ord: Mennesker som våger å komme med motforestillinger og peke på negative konsekvenser av en sexutøvelse som har mer og mer uklare grenser, er moraliserende og altså ikke verdt å høre på.

Jeg forstår ikke hvorfor VG intervjuet Nome – eller Per Ståle Lønning, for den del. De burde heller ha snakket med helsesøstre som kunne fortelle om baksiden av medaljen når ungdommer vokser inn i det seksuelle landskapet uten å ha trygge og gode grenser å forholde seg til.

Ser vi ikke problemet, eller er vi redd for å bli stemplet som sexfokuserte moralister? Ungdommer fortjener bedre enn en pysete voksengenerasjon – medieverden inkludert – som ikke tør å si stopp når grenser overskrides og sår skapes.