Category Archives: menigheten

Samling om Den Korsfestede og Oppstandne

Magnus Malm skriver i boken «I Lammets tegn» om Kirkens vei inn i et nytt årtusen, og mener den må gå tilbake til sentrum, til Jesus, for å være en levende kirke. I forordet skriver han:

Derfor har jeg fremfor alt villet søke nærmere Jesus selv, for å la lyskretsen rundt ham belyse den selsomme blanding av syndere og hellige som kalles hans kirke. Det er slik det må være: Jo tydeligere vi ser hvem Jesus er, desto tydeligere ser vi hva kirken er. Jo mer vi fjerner oss fra hans umiddelbare nærhet og prøver å løse diverse delproblemer, desto mer famler vi i blinde, lenger og lenger fra hverandre. Jo nærmere vi kommer det urkristne evangeliet, desto lettere faller også de enkelte spørsmål på plass. Det er i sentrum vi møtes.

Og i boken skriver han blant annet:

Sentrum i forkynnelsen og dermed i hele kirken var fra første stund, konsekvent og uten tvil, den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Dette var og er kirkens fokus, i ordets opprinnelige betydning på latin: ildstedet midt i huset. Når ilden brenner skikkelig der, blir det både varme og lys til alle. Når ilden slokner, brer kulden og mørket seg i huset. Det er da vi begynner å se dårlig, ansiktstrekkene blir utydelige, fiendebildene og fantasiene om de andre gror fram, relasjonene kjølner og snart tar man avstand fra hverandre, mer og mer. På samme måte påvirkes relasjonene i menigheten når fokuseringen på den korsfestede og oppstandne blir utydelig

I en slik situasjon kan ikke fornyelsen bestå i at man tilfører kirken noe nytt i betydningen «fremmed» eller «annerledes». Fornyelsen må snarere bestå i å vende tilbake til sentrum, rydde unna det som hindrer ilden i å flamme opp igjen og gi lys og varme til hele forsamlingen. Det handler ikke om at vi med forenede krefter skal gjøre den oppstandne til menighetens sentrum. Det handler om å oppdage at han er vårt sentrum. Og så rydde vekk det som hindrer ham i å gjøre dette tydelig blant oss.

Måtte vi som kirke – ikke kirkesamfunn, organisasjoner eller enkeltkristne, men som en hel kirke – få nåde til å igjen samles i sentrum, og la oss lyses opp av hans nåde, kjærlighet og liv.

Ha en velsignet helg!