Tag Archives: fødsel

Smerten som blir vendt til glede

Når det gjelder fødsler fremstår vi menn som ganske pysete.

Selvfølgelig kan jeg jo forsøke å fortelle at jeg som mann også gjennomgår store prøvelser i en fødsel, og at vår kamp er undervurdert. Bare tenk på hvor krevende det er for oss å passe på at den fødende puster riktig og har en kald klut på pannen. Ok, jeg forstår at jeg ikke vet hva jeg snakker om.

Så jeg kan nok ikke påberope meg innsikt i hva Jesus snakker om i dagens tekst. «Når en kvinne skal føde, er hun engstelig., for hennes time er kommet.»

Men likevel aner jeg noe av smerten fødende kvinner må å gå gjennom, en smerte som kan fortone seg uutholdelig, men som merkelig nok også har blitt karakterisert som en meningsfull smerte. Hvorfor? Fordi kvinnen vet at på andre siden av smerten kommer et under og en gave som er større enn smerten.

En rekke kvinner vil nikke gjenkjennende til når Jesus snakker om at hun da har «glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden.»

Smerter som kristen kan ha mange farger og former. Indre smerte over egen synd, tvil, ytre smerter som latterliggjøring, trakassering og for millioner av mennesker i verden, forfølgelse på grunn av sin tro. Å være en etterfølger av Jesus kan medføre smerte. Men smerten er ikke det siste.

Det finnes noe på andre siden av smertene. En evighet der vi ikke skal ha mer å spørre Jesus om, som han selv sier. Vi skal møte han som virkelig gikk gjennom smertene, da han bar all verdens synd og tok straffen på korset. Den dagen har spørsmålstegnene blitt til utropstegn, og sorgen er blitt vendt til en evig lovsang.

Du er invitert til å være med på den feiringen.

Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.
Joh.16,21-24

Ønsker dere en fortsatt velsignet advent.