Tag Archives: glede

Smerten som blir vendt til glede

Når det gjelder fødsler fremstår vi menn som ganske pysete.

Selvfølgelig kan jeg jo forsøke å fortelle at jeg som mann også gjennomgår store prøvelser i en fødsel, og at vår kamp er undervurdert. Bare tenk på hvor krevende det er for oss å passe på at den fødende puster riktig og har en kald klut på pannen. Ok, jeg forstår at jeg ikke vet hva jeg snakker om.

Så jeg kan nok ikke påberope meg innsikt i hva Jesus snakker om i dagens tekst. «Når en kvinne skal føde, er hun engstelig., for hennes time er kommet.»

Men likevel aner jeg noe av smerten fødende kvinner må å gå gjennom, en smerte som kan fortone seg uutholdelig, men som merkelig nok også har blitt karakterisert som en meningsfull smerte. Hvorfor? Fordi kvinnen vet at på andre siden av smerten kommer et under og en gave som er større enn smerten.

En rekke kvinner vil nikke gjenkjennende til når Jesus snakker om at hun da har «glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden.»

Smerter som kristen kan ha mange farger og former. Indre smerte over egen synd, tvil, ytre smerter som latterliggjøring, trakassering og for millioner av mennesker i verden, forfølgelse på grunn av sin tro. Å være en etterfølger av Jesus kan medføre smerte. Men smerten er ikke det siste.

Det finnes noe på andre siden av smertene. En evighet der vi ikke skal ha mer å spørre Jesus om, som han selv sier. Vi skal møte han som virkelig gikk gjennom smertene, da han bar all verdens synd og tok straffen på korset. Den dagen har spørsmålstegnene blitt til utropstegn, og sorgen er blitt vendt til en evig lovsang.

Du er invitert til å være med på den feiringen.

Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.
Joh.16,21-24

Ønsker dere en fortsatt velsignet advent.

Døden er død!

Døden er død!

Menneskehetens siste og største fiende er overvunnet. Det vi alle frykter og flykter fra, men som uunngåelig nærmer seg dag for dag, har møtt sin overmann!

Døden er død!

“Det var umulig for døden å holde ham fast,” utbryter Peter i Apg.2. Ser du lenkene som brytes, murene som sprenges, lyset som overvinner mørket, livet som overvinner døden? Og døden er død, en gang for alle. En gang for alltid.

Livet er levende!

Jesu oppstandelse forteller som krefter som gir liv der dødskreftene før regjerte. Om et liv som ethvert menneske kan få del i. 1.påskedag er ingen engangshendelse! Det er Guds bevis på at døden er død og livet er levende – og dette livet kan vi få del i:

Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ord oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!
1 Kor 15,51-57Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.
Jesus i Joh 11,25

God påske!

(Første gang publisert 12.4.2009)

Søndagens opptur: nattverd

I dag var jeg heldig. Eller privilegert, om du vil.

Da jeg kom til Betlehem med familien, ble jeg stoppet i gangen og spurt om jeg kunne steppe inn og hjelpe med å dele ut nattverd.

Endelig! Nå var det lenge siden sist.

Jeg unner flest mulig den opplevelsen det er å få gi mennesker Jesu legeme og Jesu blod. (Ja, jeg vet tanken er absurd, men vi er faktisk overbevist om at det er Jesu legeme og blod vi spiser og drikker.)

Nattverden handler om tilgivelse for synder, nåde, fellesskap, mat som styrke i livet med Gud, et måltid for å huske Jesu død for oss, et vitnesbyrd om en Gud som elsker oss så høyt at han gav sin sønn for oss.

Forstår jeg det? Bare en liten brøkdel. Men jeg synes det er fantastisk å få være en del av det!

En etter en kommer mennesker frem. Noen sliter kanskje i troen, noen blir stadig mer trygg i livet med Gud. Noen er nok frustrerte og sint på Gud, men aner ikke andre steder å gå med sin smerte, mens andre igjen går frem i flokken, full av takknemlighet og tilbedelse over hvor god Gud er. Noen er fulle av tanker om hva nattverden er, mens andre igjen bare følger med mengden, og vagt aner at dette er viktig å være med på.

Så står vi der. Ingen krav til dagsform, humør, personlighet eller intellektuell forståelse av nattverdens innhold. Bare tomme hender som rekkes frem for å ta imot Jesu legeme og blod, korsfestet og død for meg. Korsfestet og død for deg. Så vi skulle gå fri.

Og nattverden avsluttes med denne flotte hilsenen:

Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt legeme og blod, som han gav til soning for våre synder. Må han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro, til det evige liv. Fred være med dere.

Det er et privilegium å få delta. Og tusen takk for at jeg fikk være med og gi dette videre til alle i Betlehem denne søndagen!

Som en merkelig greie, melder VG at det er laget en brødrister som toaster ansiktet av Jesus på brødskiven. Usikker på om de hardde nattverden i tankene da de laget detn, men det Jesus sier, viser at de kanskje er nærmere sannheten enn de tenker…

Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden. Joh.6,51

God søndag!

Sjokkerende frihet

I dag hørte jeg en sjokkerende historie.

Den handlet om en konge som ville kreve inn gjelden fra en av sine tjenere. Han skyldte ti tusen talenter, en sum som var uhyre stor og umulig å betale tilbake. (Summen tilsvarte 6o millioner denarer, og en denar var en god dagslønn.)

Som naturlig var, krevde kongen at tjeneren skulle betale tilbake, ellers måtte han ta alt han eide fra ham.

Tjeneren ble helt fortvilet, falt på sine knær og bønnfalt om utsettelse.

Han fikk ikke utsettelse på betalingen. I stedet slettet kongen hele gjelden til tjeneren sin…

Hvorfor i all verden gjorde kongen noe så uhørt?!

Av ren og skjær godhet.

Tjeneren var reddet. Kone og barn var reddet. Livet kunne begynne å leves igjen.

Sjokkerende tilgivelse. Sjokkerende godhet. Sjokkerende frihet.

Kjenn litt på følelsen tjeneren måtte ha.

——————

Når du har begynt å ane litt av tjenerens tilstand, forstå en ting:

Du er denne tjeneren.

Gud har ettergitt deg en gjeld du ikke hadde noen mulighet til å betale tilbake.

Hvorfor?

Av ren og skjær godhet. En godhet så stor at han selv valgte å gå i døden for å sone vår synd.

Sjokkerende tilgivelse. Sjokkerende godhet. Sjokkerende frihet.

Du er reddet. Livet kan begynne å leves igjen.

(To be continued…)