Tag Archives: hellig

Gud er tre ganger…

Hei, jeg heter Jarle og er 33, 33, 33 år. Jeg er høy, høy, høy og har mørkt, mørkt, mørkt hår med noen grå, grå, grå hårstrå innimellom.

Når Gud skal bli beskrevet, er det ett begrep som blir gjentatt tre ganger etter hverandre. Å gjenta noe, er i Bibelen et språklig virkemiddel som skal forsterke utsagnet.

Det er bare denne ene beskrivelsen av Gud som blir gjentatt, ingen andre.

Det er ikke trofast, selv om Gud er trofast og aldri svikter.
Det er ikke glede, selv om Gud er gledens Gud og gledens skaper.
Det er ikke kjærlighet, selv om Guds er kjærlighetens opphav og kilde, og hans kjærlighet er evig.
Det er ikke fred, selv om Guds fred er en fred som overgår all forstand.

Den beskrivelsen som er sterkest vektlagt i Bibelen, er at Gud er hellig. Han er hellig, hellig, hellig.

Guds hellighet er hans fremste og sterkeste personlighetstrekk.

Det utfordrer oss til å stoppe opp, til å våge å møte Guds hellighet og ikke bare flykte inn i våre egenlagde gudebilder som ikke har plass til en hellig Gud, han som er høyt opphøyet over oss, så ren at ingen kan se Gud uten å dø.

For det er gjennom å dø at vi kan få liv.

I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone, og slepet av hans kappe fylte templet. Serafer stod omkring ham. Hver av dem hadde seks vinger. Med to dekket de ansiktet, med to dekket de føttene, og med to holdt de seg svevende. De ropte til hverandre:
«Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot.
All jorden er full av hans herlighet.»
Boltene ristet i dørtersklene når ropet runget, og huset ble fylt med røk. Da sa jeg:
«Ve meg! Det er ute med meg.
For jeg er en mann med urene lepper,
jeg bor blant et folk med urene lepper,
og mine øyne har sett Kongen,
Herren, Allhærs Gud.»

Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo, som han hadde tatt med en tang fra alteret. Med den rørte han ved min munn og sa:
«Se, denne har rørt ved dine lepper.
Din skyld er tatt bort, din synd er sonet.» Jes.6,1-7