Tag Archives: kpk

Er det sant?

Kan jeg bevise at Jesus er Guds sønn? Vi nærmer oss en høytid som fremstår ganske merkverdig om juleevangeliet ikke er sant og det er et eventyr vi feirer. Selvfølgelig kan enhver definere for sin del hva en feirer i jula, men selve grunnlaget for denne høytiden i vårt samfunn er at Jesus kom til verden, lyset brøt inn i mørket og Gud ble menneske for å frelse verden. Av ren, ekte, evig og guddommelig kjærlighet.

Men hvis ikke Jesus er Guds sønn, mener jeg at julen i sin nåværende form bør avskaffes, og at vi heller må feire en ren livssynsnøytral (om noe slikt finnes!) midtvintersfest.

Så i et forsøk på å redde julen: Kan jeg bevise at Jesus er Guds sønn? Nei…

På en måte skulle jeg gjerne ha svart et rungende JA på spørsmålet og lagt frem bevis som feide all tvil til side. Men Gud har ikke gjort det slik. Kanskje fordi vi skal ha valget om å gi et gjensvar på kjærligheten hans – ikke bli tvunget til å tro på ham.

Men jeg kan vise til en rekke vitner som alle peker mot den sannheten jeg er overbevist om, at Jesus var noe mer enn et uvanlig menneske. Han var, og er, Guds sønn.

I dagens tekst, og de påfølgende versene, listes både døperen Johannes, Jesu gjerninger, Gud selv og jødenes skrifter opp som vitner på at Jesus var den han sa seg å være. Og historien videre forteller om profetier som ble oppfylt, en tom grav, en Bibel med stor troverdighet som historisk skrift og to tusen år med enorme mengder av mennesker som har fått sine liv forvandlet og gjenopprettet av en levende Jesus.

Er julen reddet med alle disse vitnene? Det kommer an på hvordan du forholder deg til barnet i krybben. Eventyr eller verdens – og din – frelser? Det er verdt å sjekke ut hva vitnene sier.

Dersom jeg vitner om meg selv, er mitt vitneutsagn ikke gyldig. Men det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at hans vitneutsagn om meg er sant. Dere sendte bud til Johannes, og han har vitnet for sannheten. Men jeg er ikke avhengig av at noe menneske vitner om meg. Dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Johannes var en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville dere glede dere i lyset fra ham.
Men jeg har et sterkere vitneutsagn enn det Johannes ga: de gjerningene Far har gitt meg å fullføre. Og det er disse gjerningene jeg gjør, som vitner om at Far har sendt meg. Joh.5,31-36