Tag Archives: nøysomhet

Bønn om integritet og nøysomhet

To ting ber jeg deg om,
nekt meg dem ikke så lenge jeg lever

Hold falskhet og løgn langt borte fra meg!
Gjør meg verken fattig eller rik,
men la meg få den maten jeg trenger.

Ellers kunne jeg bli så mett
at jeg fornektet deg og sa:
«Hvem er Herren?»
eller bli så fattig at jeg stjal
og krenket min Guds navn.

Salomos Ordspråp 30,7-9