Tag Archives: NRK

80 år med viktig oppdrag

Ukens mediekommentar fra Familie & Medier:

Morgenandakten på NRK P1 feirer 80 år, og vi stiller oss langt fremme i rekken av gratulanter.Til tross for stadige angrep har andakten bevart sin posisjon og berettigelse hos vår allmennkringkaster. Livssynsredaksjonen i NRK har i tillegg maktet å fornye Morgenandakten, slik at den nå har en markedsandel på hele 53 prosent, og et daglig lytterantall på nesten 400 000.

Hovedargumentet hos aktørene som ønsker å fjerne Morgenandakten, synes å være at livssynsformidling i NRK ikke skal innebære forkynnelse eller trosutøvelse, men at dette området kun skal belyses gjennom nøytral, kritisk journalistikk.  Dette er en total skivebom. Vi mener tvert imot at NRKs formidling av det kristne livssynet er viktigere enn noensinne og at den heller bør styrkes i fremtiden.

For det første har Morgenandakten vært med på å gi mennesker en himmel over sin hverdag. Mennesket har alltid vist at det søker et perspektiv utover det rent materielle. Vi er ikke skapt til å være endimensjonale vesener som kun forholder seg til det vi kan se og ta på.

For det andre lever vi i et flerreligiøst samfunn der det er viktig å kjenne sine røtter for å kunne stå trygt. I en etterkristen tid har mange en begrenset forståelse av hva den kristne tro egentlig går ut på. Fordommer oppstår der uvitenhet råder. Vil vi ha et samfunn preget av respekt for hverandres livssyn, trenger vi åpenhet og innblikk i hverandres trosutøvelse.

For det tredje bygger det norske samfunnet på kristne verdier. Menneskets unike verdi, omsorgen for de svakeste og høy arbeidsmoral er bare noen av verdiene som kan spores tilbake til kristendommens innflytelse på det norske samfunn. Dette er verdier vi kan stå i fare for å miste om kristen forkynnelse skal forbys hos vår allmennkringkaster.

Vi ønsker Morgenandakten til lykke med dagen, og ser frem til å følge de neste 80 årene, til beste for enkeltmennesker og samfunn.

Ungdommer fortjener bedre enn en pysete voksengenerasjon

Jeg må innrømme at en del av meg er ganske lei av å diskutere sexrelaterte tema i offentligheten. Ikke fordi jeg har gjort det så fryktelig ofte, men i mitt første år i Familie & Medier har de få radio- og tv-debattene jeg har deltatt i, utelukkende handlet om sex. Enten er det sexveiledningen på NRK jeg har reagert på, eller så er det pornoseminarene våre som har vekket riksmedienes interesse.

Jeg skjønner det jo. For kombinasjonen sex og kristendom er uslåelig.

Samtidig er det en del av meg som ikke er lei av å sette fokus på sex. Både den form for sexutøvelse som ødelegger og skaper dype sår i mennesker og den form for sex som omfavner trofastheten, omsorgen, kjærligheten, selvoppofrelsen og den kriblende gleden.

Hvilken kategori tilhører da NRKs «Trekant» – som forøvrig får pepper av Per Ståle Lønning i VG i dag eller «Kungarna av Tylösand» – som visstnok er det verste som er blitt sendt på TV?

I Familie & Medier har vi omtalt «Trekant» tidligere, i kommentarene «Duger NRK som sexveileder?» og «Grensesprengende grensesetting», og i intervju med KPK.

Jeg registrerer at Petter Nome blir intervjuet av VG og sier at han ikke vil komme med pekefingeren og moralisere. Med andre ord: Mennesker som våger å komme med motforestillinger og peke på negative konsekvenser av en sexutøvelse som har mer og mer uklare grenser, er moraliserende og altså ikke verdt å høre på.

Jeg forstår ikke hvorfor VG intervjuet Nome – eller Per Ståle Lønning, for den del. De burde heller ha snakket med helsesøstre som kunne fortelle om baksiden av medaljen når ungdommer vokser inn i det seksuelle landskapet uten å ha trygge og gode grenser å forholde seg til.

Ser vi ikke problemet, eller er vi redd for å bli stemplet som sexfokuserte moralister? Ungdommer fortjener bedre enn en pysete voksengenerasjon – medieverden inkludert – som ikke tør å si stopp når grenser overskrides og sår skapes.